Produkter

Delta Compact 2 och 4 slingor

Detta är en modulbyggd, microprocessor baserad brandlarmcentral för Esser detektorer utvecklad huvudsakligen för användning som ett självständigt system. Det kompakta skåpet innehåller en frontpanel och en till två Delta DA moduler med strömförsörjning, batterier och handhavandeinstruktion. Centralen kan också anslutas till ett EN 54 Part 2 kompatibelt nätverk tillsammans med befintliga Delta DA, Delta OP moduler och ANX95 centraler (en något reducerad funktion på ANX 95, pga. äldre central). Centralen finns i 3 utgåvor, 2 slingor stand alone, 2 slingor för nätverk och 4 slingor för nätverk.

Delta OP Brandförsvarstablå

Delta OP är en väldesignad brandförsvars- tablå utvecklad för både centraliserad och decentraliserad manöver av Elteks brand- larmsystem. Delta OP är en mikroprocessor- baserad brandförsvarstablå som är anpassad för dagens Delta system och tidigare generationen av Elteks brandlarm- system ANX95.

IQ8 Detektor

IQ8 är den intelligenta detektorserien, som ger möjlighet att välja allt från vanliga optiska detektorer till mycket avancerade multisensor-detektorer. IQ8-detektorerna ger ett högt skydd mot falsklarm via filter och avancerade algoritmer samt inbyggd isolator. Säker och tidig branddetektion via patenterad multisensorteknologi.