Referenser

Proheda levererar Brandlarmet till nya Katarinahuset

Proheda har fått förtroendet att leverera brandlarmet till Nya Katarina huset.

STOCKHOLMS NYA AFFÄRSMÄSSIGA HJÄRTA

Välkommen till ikoniska Katarinahuset som med sin hiss står som en stolt nod mellan Slussen och Mosebacke. Här utvecklar Atrium Ljungberg moderna och genomtänkta kontor med historiska detaljer. Nya Slussen får en helt ny galleria, restauranger med härliga uteserveringar, promenadstråk längs vattnet och all tänkbar service. Och Stockholms bästa utsikt har du både från kontoren, takterrassen och kajstråket.

 

Proheda levererar brandlarm till Karolinska Institutet Science Park

Forskning möter näringsliv i Karolinska Institutet Science Park – I de tre huskropparna Alfa, Beta och Gamma bedrivs verksamhet inom life science och fyra framstående högskolor möts i forskningssamarbetet Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

• Projekttid: 2008–2013, i etapper.

• Inflyttning: Alfa och Beta 2010, Gamma 2013.

• Vi arbetar här: SciLifeLab (Alfa och Gamma), institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) och Karolinska Institutet Science Park AB (Gamma) samt Swedish Orphan Biovitrum AB (Beta).

• Lokalyta: Cirka 30 000 kvadratmeter.

• Våningsplan: Alla husen har sju våningsplan, hus Delta länkar samman husen med serviceytor samt reception och restaurang.

• Antal platser: Cirka 800 arbetsplatser.

• Arkitekt: SWECO Architects.

https://ki.se/om-ki/karolinska-institutet-science-park?_ga=2.19775032.1824985446.1522068301-1710153824.1522068301

 

Proheda levererar Brandlarm till Karolinska Institutets nya aula

Proheda har levererat brandlarmet inom Karolinska Aulan, Aula Medica.

• Byggperiod: September 2010 till oktober 2013.

• Invigd: Den 11 oktober 2013.

• Lokalyta: Cirka 10 000 kvadratmeter.

• Antal våningsplan: Sju.

• Antal platser: Cirka 100 konferensplatser fördelade på tio konferensrum, Erling Perssonsalen rymmer 1000 personer och är byggnadens auditorium. Här finns också cirka 100 kontorsplatser.

• Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor.

 

Aula Medica stod klar 2013 och här äger Nobelföreläsningar, vetenskapliga symposier, större tillställningar och konferenser rum. Byggnadens entréplan erbjuder stora utställningsytor och här finns trappan som leder upp mot Erling Perssonsalen, byggnadens hjärta, som har plats för upp till 1000 åhörare. Aulabyggnaden rymmer även café Erik Jorpes, restaurang Nanna Svartz och fakultetsklubben Svarta Räfven. Förutom flera konferensrum finns cirka 100 kontorsplatser och här sitter Karolinska Institutets ledning och delar av universitetsförvaltningen.

https://ki.se/om-ki/byggnaden-aula-medica?_ga=2.59113005.1824985446.1522068301-1710153824.1522068301

 

Proheda bygger brandlarm till Kv. Björnen och Adelcrantzska Palatset

Proheda har fått det största uppdraget i företagets historia i projektet med renoveringen av Kv. Björnen.  Brandlarmet, tillsammans med utrymningslarmet omfattar mer än 3000 punkter.

 

https://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/ombyggnad-av-kvarteret-bjornen/

Proheda levererar brandlarm till Norra Gränbystaden i Uppsala

I Norra Gränbystaden har Proheda fått förtroendet att leverera brandlarm till ett cirka 50 000 kvm stort handelsområde som en del av hela Gränbystaden. Under andra kvartalet 2016 färdigställdes tre byggnader där fyra nya butiker och restauranger öppnade. I juni 2016 invigdes också Linnétorget med en uteservering och utomhuslekplatsen Lilla Uppsala, utformad som ett Uppsala i miniatyrformat. Det finns nu totalt 15 verksamheter i Norra Gränbystaden och i juni togs beslut om att starta byggnationen av ytterligare ett hus i området. Här kommer bland andra Elon, Rusta, Jysk, Jula och Mio löpande att öppna butiker under 2018.

http://al.se/projekt/pagaende/granbystaden/

Proheda levererar till Karolinska Komparativ Medicin Biomedicum

Proheda har levererat Brand- och utrymningslarmet till KM-Biomedicum i Solna. KM-B har 7 våningar och 6 specialenheter. Totalt har KM-B fler än 100 laboratorier. Brandlarmet har bl.a. 480 st. talande detektorer av typen IQ8 för en smidig utrymning.

Karolinska KM-B