Delta Compact 2 och 4 slingor

Detta är en modulbyggd, microprocessor baserad brandlarmcentral för Esser detektorer utvecklad huvudsakligen för användning som ett självständigt system. Det kompakta skåpet innehåller en frontpanel och en till två Delta DA moduler med strömförsörjning, batterier och handhavandeinstruktion. Centralen kan också anslutas till ett EN 54 Part 2 kompatibelt nätverk tillsammans med befintliga Delta DA, Delta OP […]

Detta är en modulbyggd, microprocessor baserad brandlarmcentral för Esser detektorer utvecklad huvudsakligen för användning som ett självständigt system. Det kompakta skåpet innehåller en frontpanel och en till två Delta DA moduler med strömförsörjning, batterier och handhavandeinstruktion. Centralen kan också anslutas till ett EN 54 Part 2 kompatibelt nätverk tillsammans med befintliga Delta DA, Delta OP moduler och ANX95 centraler (en något reducerad funktion på ANX 95, pga. äldre central). Centralen finns i 3 utgåvor, 2 slingor stand alone, 2 slingor för nätverk och 4 slingor för nätverk.