IQ8 Detektor

IQ8 är den intelligenta detektorserien, som ger möjlighet att välja allt från vanliga optiska detektorer till mycket avancerade multisensor-detektorer. IQ8-detektorerna ger ett högt skydd mot falsklarm via filter och avancerade algoritmer samt inbyggd isolator. Säker och tidig branddetektion via patenterad multisensorteknologi.

IQ8 är den intelligenta detektorserien, som ger möjlighet att välja allt från vanliga optiska detektorer till mycket avancerade multisensor-detektorer. IQ8-detektorerna ger ett högt skydd mot falsklarm via filter och avancerade algoritmer samt inbyggd isolator. Säker och tidig branddetektion via patenterad multisensorteknologi.