Proheda levererar Brand- och Utrymningslarm till Sallén Elektriskas nya huvudkontor i Uppsala

Proheda AB har fått hedervärda uppdraget att leverera Brand-och Utrymningslarmet till Sallén Elektriskas nya huvudkontor i Uppsala.