Proheda bygger brandlarm till Kv. Björnen och Adelcrantzska Palatset

Proheda har fått det största uppdraget i företagets historia i projektet med renoveringen av Kv. Björnen.  Brandlarmet, tillsammans med utrymningslarmet omfattar mer än 3000 punkter.   https://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/ombyggnad-av-kvarteret-bjornen/